ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Η εταιρία FINOTHERM επιδιώκει οι λέβητες θερμού ύδατος να είναι πάντοτε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και ευρείας αναγνώρισης.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Θερμοπαραγωγή σε KCAL/H εργαστηριακώς ελεγμένη και μετρημένη.
Υπερφόρτιση 10-15% του λέβητα είναι παραδεκτή χωρίς αισθητή πτώση του βαθμού απόδοσης.

Η καύση εντός του φλογοθαλάμου λαμβάνει χώρα με υπερπίεση, επιτυγχάνοντας:

a) πλήρη καύση του καυσίμου με περιορισμένη περίσσεια αέρα,

b) απουσία αιθάλης,

c) κανονική απαγωγή καυσαερίων, ανεξαρτήτως συνθηκών ελκυσμού, καιρικών συνθηκών κ.λπ.

  • Μοναδικός για καύση diesel ή φυσικού αερίου, λόγω ειδικής διαμόρφωσης του θαλάμου καύσεως
  • Ελάχιστη μόλυνση της ατμόσφαιρας λόγω ιδανικών συνθηκών καύσεως.
  • Οι εξωτερικές διαστάσεις κάθε λέβητα, σε συσχετισμό με το μέγεθος της θερμοπαραγωγής του, επιτρέπουν τη μικρότερη δυνατή κατάληψη χώρου εντός του λεβητοστασίου.
  • Κάθε αυτοτελές συγκρότημα καυστήρος-λέβητα φέρει ταμπλώ με τα εξής όργανα: θερμοστάτη καυστήρα, θερμοστάτη κυκλοφορητή, θερμοστάτη ασφαλείας, ενδεικτικές λυχνίες και γενικό διακόπτη.
  • Η στεγανότητα από διαρροές νερού ή και καυσαερίων λόγω της ολόσωμης συγκολλητής κατασκευής θεωρείται δεδομένη.
  • Πίεση λειτουργίας μέχρι 4,5 ATU. (45 μ.). Εάν υπάρξει ανάγκη υψηλότερης πίεσης λειτουργίας η κατασκευή γίνεται κατόπιν συμφωνίας.

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ο λέβητας είναι κατασκευασμένος κατά το μεγαλύτερο μέρος του από ελάσματα με πιστοποιημένη προδιαγραφή κατά DIN 1700 και ποιότητα St. 37.2, ανάλογα με το τμήμα. Οι αεριαυλοί είναι ποιότητας St. 35.8 κατά DIN 17175.

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υψηλός βαθμός απόδοσης ≈92%, ο οποίος εξασφαλίζεται από τη διαδικασία της καύσης (τριπλή διαδρομή καυσαερίων), επιτυγχάνοντας έτσι τέλεια καύση και κατά προέκταση οικονομία καυσίμου.

Εύκολος καθαρισμός και γενικά ελάχιστη συντήρηση είναι τα χαρακτηριστικά της μελετημένης κατασκευής των λεβήτων.

 

 

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ

Στους λέβητες παρέχεται 12ετής εγγύηση καλής λειτουργίας.

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και η εν γένει κατασκευή τους υπόκεινται στους ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς (ΕΛΟΤ, τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς E.N. και DIN).

Η επιλογή του μεγέθους και του τύπου του καυστήρα κάθε συγκροτήματος είναι προϊόν θεωρητικών υπολογισμών, εργαστηριακών μετρήσεων και πολυετούς πείρας. Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει αρμονική συνεργασία των δύο στοιχείων της μονάδας, μεγάλη διάρκεια ζωής και οικονομία καυσίμων με άριστα αποτελέσματα.