ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΠΥΡΗΝΑ - ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ PELLET - ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Η Βιομηχανία Κλουβάτου κατασκευάζει κατόπιν παραγγελίας αερολέβητες όλων των τύπων καυσίμου (πετρελαίου, αερίου, πυρήνα – βιομάζας – πέλλετ) σε μεγέθη από 30.000 kcal μέχρι εκατομμύρια θερμίδες για βιομηχανική χρήση πχ θερμοκήπια, κτηνοτροφία κτλ.

VIDEO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ