ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΥΡΗΝΑ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ (ΠΑΤΕΝΤΑ FINOTHERM)

Καυστήρας πυρήνα – πέλλετ βιομηχανικής χρήσης ισχύος 130.000 – 680.000 cal με οριζόντια φλόγα και προθάλαμο καύσης (πατέντα FINOTHERM).

Η καινοτομία του συγκεκριμένου καυστήρα εστιάζεται στη δυνατότητα καύσης πυρήνα – πυρηνόξυλου.

Ο συγκεκριμένος τύπος καυστήρα για καύση πυρήνα – πέλλετ παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην διεθνή αγορά, εφευρέθηκε και κατασκευάστηκε από τον Κώστα Κλουβάτο, είναι οριζόντιας φλόγας υπερπιεστικός με προθάλαμο καύσης και σκοπός του είναι να λειτουργήσει σε πιεστικούς λέβητες πετρελαίου, αερίου, μαζούτ, βιομάζας και να αντικαταστήσει τους καυστήρες που ήδη υπάρχουν.

Ο καυστήρας προορίζεται για την ειδική σειρά λεβήτων βιομάζας της FINOTHERM αλλά ταυτόχρονα είναι κατάλληλος για τους λέβητες πετρελαίου, αερίου, μαζούτ.

Ο συνδυασμός λέβητα – καυστήρα της συγκεκριμένης σειράς έχει βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο του 97% λόγω του ότι ο λέβητας βιομάζας είναι υπερπιεστικός με χαμηλή έξοδο καυσαερίων.

Ο συγκεκριμένος καυστήρας παράγει κατά τη λειτουργία του ελάχιστη ποσότητα στάχτης!!!

Κατασκευάζονται μεγέθη από 18.950 cal/h έως 11.180.000 cal/h για οικιακή και βιομηχανική χρήση.